“Věci mají svůj řád.”

Kroky naší spolupráce - postup:

 • v úvodu od Vás uvítáme vstupní podklady: např. fotografie objektu, nákresy, základní popis s rozměry, nejlépe projektovou dokumentaci
 • poté Vás navštíví náš projektový manažer hovořící česky i německy
 • společně prohlédneme místo zakázky (zpravidla v pátek odpoledne)
 • dle charakteru zakázky pro Vás připravíme návrh nejvhodnějšího stavebního řešení
 • zvolíte si, zda chcete stavební práce provádět i s dodáním materiálu či bez něj
 • vyhotovíme konkrétní cenovou nabídku
 • společně sepíšeme smlouvu o díle
 • při provádění stavební zakázky bude přítomen český koordinátor zodpovědný za organizaci práce a komunikaci mezi Vámi a našimi řemeslníky
 • převezmete hotovou zakázku

Na požádání můžeme předložit:

 • potvrzení o kvalifikaci firmy a řemeslníků
 • údaje o počtu pracovníků
 • doklady o zdravotním pojištění
 • doklady o podnikatelském pojištění
 • doklady o kompetenci k provádění práce v České Republice a Rakousku

Vaše spokojenost je otázkou naší profesní cti!

Dipl. Ing. Aleš Hartman, Milan Šrutka